11 Jubelveteraner

1966 C.G. Sundius.
1970 Helge Karlström och Edvin Kjellgren.
1971 Hjalmar Hagström och Sigurd Erlandsson.
1972 Nils Lundberg.
1974 Gösta Nilsson och Edgar Nilsson.
1976 Gunnar Hjelm, Erik Grandin, Bror Lundberg och Einar Carlsson.
1979 Arvid Carlsson 1987 Ivar Andersson och Alle Milton 1994 Nils Friström 1996 Ingvar Carlsson och Hans Svensson
1997 Nils Bokblad
1999 Nils Larsson och Karl Lundberg
2000 Sven-Olov Amundsson
2002 John Eklund
2007 Börje Delborn
2015 Torsten Trysberg
2017 Hans Rämsberg
2018 Lars Sahlin
2019 Jerry Eriksson
2020 Ivar Stråberg
2021 Bernt Israelsson