2.4 10 första åren, 10-årsjubilum

 

Antal medlemmar under perioden

1921192219231924192519261927192819291930
59677483889998101103105
 

Ekonomi

  • Avgifter, utveckling kostnader och intäkter

Intäkter 1921-05-28 på 14.288 kr har ökat till 77.985 kr.per 1930-12-31  Summa kostnader på 53.968 kr

  • Månadsavgifter    Ursprungligen 3 kr/mån ökade till 5 kr/mån under perioden 1921-31

 

Klubbens verksamhet i stort

Vid gradgivningar och högtidsloge intogs måltiden på Stora Hotellet i förhyrda lokaler

 

Musiken i ritualerna

Logen hade eget musikkapell under ledning av Gustaf Cleve

 

Mötesdagar under åren 1921-1931: Första och tredje helgfria torsdagen i månaden under perioden sept/maj samt första torsdagen i månaden under juni-augusti