2.6 40-talet. 25-årsjubileum a

1944

Lägret nr 5 Österled firade 25 år. Logen uppvaktade med en telegrafisk lyckönskan.

1945

Under året beslutade Storlogen om ett nytt utskott, Ritualutskottet. Utskottet skulle bestå av minst två ledamöter, nämligen Övermästaren och Ceremonimästaren, men logerna hade rätt att bestämma ytterligare ledamöter. Vår loge beslutade att utskottet som endast de två obligatoriska skulle ingå.

1946

Den 29 maj firade logen sitt 25-årsjubileum. Vid jubileumshögtiden i logesalen deltog 80 Bröder med representanter från storlogen, läger och inbjudna gäster. Det delades även ut veterantecken till 13 Bröder. Senare på kvällen samlades bröderna, inbjudna gäster, representanter från storlogen och läger till en jubileumsmiddag på Stora Hotellet.

I samband med jubileet skänktes 5 000:- kronor till Valdemarsviks köping fullmäktige, varav  3 000:- kronor utgöra en fond vid Samrealskolan och 2 000:- kronor till grundande av en skollovskoloni.

Under året beslutades att brödramåltiderna skulle intagas klubblokalen och därmed inköptes erforderligt antal bord.

1948

Logen beslutade att vid gradgivning till I och II graderna, att tvånget att bära högtidsdräkt ej skulle gälla och att mörk kostym föreskrives.

1949

Logen beslutade att efter varje arbetsloge samt de torsdagar logen inte har reception ordna klubbaftnar i logens sällskapsrum.

 

Veteraner som erhöll veterantecken

1941:                                                       C G Sundius

Generellt under perioden 1940 – 1959

Efter jullogen i logelokalen samlades Bröderna till en gemensam julmåltid på Stora hotellet, utom 1946 då julfesten anordnades på Bruksgården i Gusum. Julfesterna fick besök av tomten med julklappsutdelning. Gemenskapen var alltid god, då julkommittérna hade gjort ett gott arbete under åren.

Under åren 1942 – 1957 anordnades en familjefest som ägde rum mellan jul och nyår, på Stora Hotellet, utom 1946 då familjefesten anordnades i Valdemarsviks församlingshem. Besökandet av barn med föräldrar var alltid stort. Det var bland annat besök av tomten och dans kring granen. Festerna var alltid trevliga och uppskattades av deltagarna.

Medlemsantal

1940                                   129 Bröder

1944                                   136 Bröder