2.7 50-, 60- och 70-talet, 50-årsjubiluem a

1950

Vår jubelveteran Sven-Olof Amundsson erhöll invigningsgraden 7 september, tillsammans med sju andra bröder.

 1951

Under året började logen med föredrag mm klubbrummet. Det första föredraget hölls av Broder Sven Yngwe, som kåserade om sina resor i Tyskland.

I april hade logen ordnat en musiksoaré i logelokalen, till vilken en stor skara bröder med damer hade infunnit sig. Medverkande var fröken Gunilla Malmberg sång, Broder Lennart Runefors musik, sam Bröderna Erik Grandin, Erik Olsson och Elias Derwinger uppläsning. Efter högtidligheten i logelokalen samlades man till en supé med dans på Stora Hotellet och aftonen förflöt under synnerligen gemytlig stämning.

1955

I januari beslutades att höja medlemsavgiften till 4:- kronor per månad (48:- kronor per år).

Årshyran för lokalen var nu 3 880:- kronor.

Installering 1960-03-03. Installator: DDSS Einar Engström.

Installering 1962-02-15. Installator: I:e Dep Storsire Eric Wersell.

Installering 1964-02-06. Installator: DDSS Carolus Widén.

Installering 1966-02-18. Installator: DDSS MagnusTolf.

Installering 1968-02-15. Installator: Storsire Ivar Dahlgren.

Installering 1970-02-18. Installator: StSekr Carolus Widén.

Installering 1972-02-17. Installator: DDSS MagnusTolf.

Installering:1974-02-21. Installator: DDSS MagnusTolf.

Installering:1976-02-19. Installator: StSkm Curt Weman.

Installering:1978-02-10. Installator: DDSS MagnusTolf.

Jubelveteraner som erhöll jubelveterantecken

1966-02-18. C.G. Sundius.

1970-02-12. Helge Karlström och Edvin Kjellgren.

1971-05-28. Hjalmar Hagström och Sigurd Erlandsson.

1972-04-22. Nils Lundberg.

1974-12-20. Gösta Nilsson och Edgar Nilsson.

1976-04-24. Gunnar Hjelm, Erik Grandin, Bror Lundberg och Einar Carlsson.

1979-04-28. Arvid Carlsson.

Veteraner som erhöll veterantecken

1961-04-29. Eugen Trysén.

1962. Inga noteringar.

1963-04-27. Ivar Andersson, Sixten Haldén, Birger Korsfeldt, Sven Lindeström, Alle Milton och Gunnar Ohlsson.

1964. Inga noteringar.

1965. Inga noteringar.

1966. Inga noteringar.

1967. Inga noteringar

<1969-04-26. Göte Landby, Folke Johansson och Nils Friström.

1972-04-22. Nils Bokblad, Walter Liljedahl och G. Eék.

1973-04-28. Evert Mörck, Martin Pettersson, Julle Svensson och Hans Zschaeck.

1974-04-20. Folke Hyltén och Nils Larsson.

1974-12-20. Karl Lundberg.

1975-04-12. Nils Lagergren, Hans Amundsson, Johne Ring, Sven Mörck, Sigvard Johnsson, Harry Arnér, Sven-Olov Amundsson och Arne Friström.

1977-04-16. John Eklund och Roland Åkerström.

1978-04-22. Curt Wiesemark.

1979-04-28. Gösta Sahlin.

 

Antal medlemmar under perioden

1960196119621963196419651966196719681969
???????131131133
1970197119721973197419751976197719781979
135135132131128123123???

Åldersutveckling av medlemmar. Äldsta & yngsta?

Jag har, utan framgång, försökt få tag i matriklarna för 1960 och 1970-talet.

 

Ekonomi

Avgifter, utveckling kostnader och intäkter.

Inträdes eller gradavgiften var 1960, 75:-

1977 var gradavgiften 100:-

Under hela 1960 och 1970-talet tillämpades månadsavgift. Medlemsavgiften betalades för 11 månader per år. Det verkar som man endast fick förskottera 3 månader i taget. Månadsavgiften uppgick under stor del av 1960-talet och första delen av 1970-talet till 7 kronor vilket blev 77 kronor per år.

Särskilda välgörenhetsinsatser

1960 företogs en insamling till tolv pojkar och de nödlidande efter jordbävningskatastrofen i Agadir. Det insamlade beloppet blev 350:-

Klubbens verksamhet i stort

Hur fixades maten och drycken?

Under 1960 och 1970-talet intogs Brödramåltiderna i huvudsak på Restaurang Guldnyckeln.

Var samlades man före möte?

Inget tyder på att det var på någon annan plats än i Logens Klubbutrymme.

Var intog man måltiden?

Under 1960 och 1970-talet intogs Brödramåltiderna på Restaurang Guldnyckeln.

Ambition måltiden

Den beställda restaurangmaten serverades. Någon enstaka gång, t.e.x. vid Julloge serverades maten i Klubbrummet.

Musiken i ritualerna. Hur framfördes den och av vem?

1960- -1979 O Nils Bokblad. Ers: O Nils-Göran Magnusson. Mycket solosång av Bengt Magnusson.

Teknik

Under 1960 och 1970-talet finns inga noteringar om utvecklingen av tekniken.

Lokalernas utveckling

Hyran för hela Odd Fellowlokalen var 1960, 323:- /månad.

Hyran för hela Odd Fellowlokalen var 1979, 800:- /månad

Utveckling/Förändringar i logens verksamhet

1977-11-03 Beslutades att Logemötena flyttas från månadens 1:a och 3:e vecka till 2:a och 4:e veckan.

Klädsel/Regalier

Frack togs bort som generell klädsel vid Logemöten efter beslut 1976-03-04. Därefter mörk kavaj.

Övriga anmärkningsvärda händelser under perioden

Inför Logens 40-årsjubileum 1961 företogs en intern insamling till en gåva från Bröderna. Gåvan bestod i en pendyl. Jubiléet genomfördes lördagen den 29 april i Logelokalen med efterföljande middag på Stora Hotellet. Taffelunderhållning och dansmusik av Rosenqvists Duo från Norrköping.

1962-05-24. Inkom skrivelse från DDSS med förslag om bildandet av en Övermästareförening.

1962-09-20. Diskuterades problemet med närvaron. Föreslogs telefonavisering samt underhållning vid Logemöten. Diskuterades även problemet med nyrekrytering av medlemmar. Man hänvisade till att man i Logerna i Norrköping har s.k. introduktionskvällar. Föreslogs även att införa speciella kvällar för Veteraner.

1963-11-15. Diskuterades livligt högtidsdräkt eller mörk kavaj vid den kommande Jullogen. Beslutet blev mörk kavaj.

1963-02-23. Föreslogs för första gången att medlemsmatrikeln skulle nytryckas varje år. Beslutet blev så småningom att matrikeln nytrycks vartannat år efter Ämbetsmannainstalleringen.

1963-02-23. Meddelades att det finns ett långt framskridet förslag om bildandet av en Lägerförening i Norrköping.

1963-02-20. Genomfördes för första gången ett gemensamt Logemöte med den relativt nyinstituerade Logen 139 Ramunderhäll.

1963-03-21. Påbörjades en diskussion om en höjning om månadsavgifterna. Vid mötet 1963-10-17 beslutades att höja medlemsavgiften med 1 krona per månad, men det framgick inte hur högt beloppet var.

1965-04-01. Meddelades att Lägret nr 15 Stegeborg skulle institueras 1965-04-24.

1966-01-27. Beslutades att medlemsavgiften skulle höjas med 1 krona per månad till 6 kronor per månad, 72 kronor per år.

1966-04-14. Beslutades att sälja obligationer till ett värde av 41.000:- och inköpa i bank och industriaktier för samma belopp.

1968-03-07. Logen har låtit tillverka ett sigill som skänktes till Lägret nr 15 Stegeborg. Sigillet är tillverkat av en bildhuggare i Norrköping.

1971-03-19. Brr Erik Olsson och Gösta Sahlin blivit inbjudna att tilldelas 4 grader i Rebeckalogen nr 7 i Norrköping!!

1971-04-02. Valämbetsmännen får i uppdrag att infordra offerter på restaurering av Logelokalen. Br Kurt Lange har skänkt en oljemålning som skall utlottas på vårfesten. Pengarna skall gå till orgelinsamlingen. Hyran för Lokalen uppgår till 1.358:- per kvartal = 426:- per månad.

1971-02-18 Beslutades att högtidlighålla Logens 50-årsdag fredagen 1971-05-28. Br Hjalmar Hagström fick uppdraget att sammanfatta en betraktelse över de gångna 50 åren. Särskild inbjudan gick till de bröder som fyllt minst 67 år. för vilka Logen står för måltidskostnaden. Måltiden kommer att intas på restaurang Guldnyckeln. Klädsel högtidsdräkt.

1971-05-28 Fredag1971-05-28 Högtidlighölls Logen 84 Österskärs 50-årsdag. 49 närvarande Bröder medverkade på Högtidslogen samt på den efterföljande middagen på restaurang Guldnyckeln. Storlogen representerades av Andre Deputerade Storsire Erik Stark. Logens gäster, Ämbetsmän, Veteraner samt de bröder som uppnått pensionsåldern inbjöds att på Logens bekostnad medverka på Högtidslogen samt på den efterföljande middagen.

1972-02-17 Logen mottog en gåva av Brr Erik Olsson, Valfrid Tingström och Sven-Olov Amundsson. Gåvan bestod i 2 penninginsamlingshåvar.

1972-02-16 Förslag framkom om byte av fasadplåt i koppar och målning av logelokalens pulpeter. Önskemål skall framföras till hyresvärden om ny flaggstång samt detaljer angående hyran.

1972-10-04 Hyran för lokalen har ökat till 1.454:- per kvartal eller 485:- per månad.

1972-12-15 Julbordet serverades för första gången i Logens Bankettsal. Samtliga Brr bjöds på julbordet. Priset för kuvert, 15:-

1973-01-04 Br Nils Lagergren föreslog att det vid alla Logemöten utan gradgivning skall någon form av underhållning anordnas, Film, föredrag eller dylikt.

1973-02-01 Rapporterades att samtliga 127 Bröder är gottstående för år 1972.

Beslutades att höja medlemsavgiften med 1 krona till 8 kronor per månad, eller 96:- per år. Vid klubbaftonen visade Br Jerry Eriksson en film från Gusums Bruk.

1973-02-15 Vid klubbaftonen visade ÖM Gösta Sahlin en film från en semesterresa,

1973-10-18 Föreslogs att byta mötesdag från torsdag till fredag. Frågan bordlades.

1974-04-04 Efter Logemötet företog Bröderna en studieresa till Gusums Bruks nya rörverk i Gräsdalen samt väveriet.

1974-01-23 Föreslogs att Logens stadgar från 1958 bör ses över.

1975-10-02 Efter Logemötet företog Bröderna en studieresa till Solna Offset.

1975-12-04 Meddelades att lokalhyran f.o.m. 1976 uppgår till 7.000:-/år. Beslutades att höja månadsavgiften till 10:-.

1975-12-19 Meddelades från Storlogen att ämbetsmannatiteln Belysningsmästare ändras till Ceremonimästarens tekniska medhjälpare.

En anonym Logebroder har genom en gåva skänkt Logen 2.000:-

1976-03-04 StSkM Curt Weman har till Logen skänkt en egenhändigt träsnidad Brodershand. Gåvan kommer att finnas i recipiendrummet.

Beslutades av mötet att avskaffa frack som klädesplagg vid Logemöten. Frack kan komma att påbjudas vid speciella tillfällen.

1976-09-23 En anonym givare hade skänk Logen en ny Odd Fellowflagga.

1976-12-17 Beslutades att höja månadsavgiften från 10:- till 12:50:- Med Storlogeavgiften inräknad blir det 190:- per år.

1977-01-08 Den traditionella barnjulfesten återupptogs efter många års uppehåll.

1977-01-20 Förslag framkom att i fortsättningen avsluta Logekvällen senast 01.30!!

1977-03-17 PS framförde önskemål om att man i Logens styrelserum upprättar ett kansli och för en billig penning införskaffa en skrivmaskin och ett arkivskåp i plåt.

1977-10-06 Meddelades att hyran, från fastighetsägaren Valdemarsviks hotell, höjts med 800:- per år till 7.800:- per år.

1977-11-03 Beslutades att Logemötena flyttas från månadens 1:a och 3:e vecka till 2:a och 4:e veckan.

1978-02-23 Framkom önskemål om att SkM och FS rapporter skall uppläsas i sin helhet. B84 är en av 20 Loger som provar ny rapporeringsmodell.

1978-10-12 Genomfördes det första mötet riktat främst till Veteranerna.

1979-01-11 Meddelades att utbetalningar understigande 200:- får verkställas utan utanordning.

1979-04-05 Presenterades ritningar till ombyggnad av Logens köksutrymmen, vilket kan möjliggöra tillagning av mat.

1979-05-31 Företogs en rundtur i Gryts skärgård med turbåten Pinnar. Båtresan utgick från Fyrudden. Skeppare Kurt Johansson.