2.7 Klubbens verksamhet i stort

Under 20-talet och framåt intogs brödramåltiderna vid gradgivningar och högtidsloger på Stora Hotellet i förhyrda lokaler.
Under år 1946 beslutades att brödramåltiderna skulle serveras i bankettsalen varför erforderlig utrustning inköptes.
I slutet av 40-talet beslutades också att logekvällar, där gradgivning inte förekom, skulle ordnas med intressanta föredrag, musik, kåserier, reseberättelser o.dyl. för att göra logekvällen ännu mer givande och locka till besök.
Under 1960 och 70-talet intogs brödramåltiden på Restaurang Guldnyckeln, men vid julloger och enstaka tillfällen serverades den beställda restaurangmaten i bankettsalen. Julbordet år 1972 serverades i bankettsalen och bröderna bjöds på detta till en kuvertavgift av 15
kronor.
Under många år ombesörjde Br. Agne Nilsson och Inge Gustavsson maten och då tillagades densamma i logens kök till bröderna uppskattning.
Från år 20xx till 2015 började logen att utnyttja catering, ansvarig och mycket uppskattad för detta var Sigmarie Birgersson.
Från 2016 ansvarar Café & Restaurang Vammar för våra matleveranser till mycket stor belåtenhet.
Vi är och har varit i goda händer betr. matleveranser.
Hur bröderna hanterade drycken vid logekvällarna, från bildandet av logen till dess klubbkommittén blev ett utskott i logen, har inte hittats någon historik om. Drycken införskaffas och tillhandahålls av klubbutskottet och från 2016 sker detta inom ramen för gällande serveringstillstånd.