2.8 Ekonomi

Medlemsavgifter

1921, vid Logens bildande, fastställdes medlemsavgiften till 3 kronor per månad.

1955 beslutades att höja medlemsavgiften till 4 kronor per månad.

1966 beslutades att höja medlemsavgiften till 6 kronor per månad.

1960-talets sista år och 1970-talets första år var medlemsavgiften 7 kronor per månad.

1972 beslutades att höja medlemsavgiften till 8 kronor per månad.

1975 beslutades att höja medlemsavgiften till 10 kronor per månad.

1976 beslutades att höja medlemsavgiften till 12:50 kronor per månad.

1981 höjdes medlemsavgiften till 20 kr/mån efter att ha varit oförändrad i 5 år

1982 höjdes årsavgiften till 320 kr/år (Framgår i protokollet att den höjdes med 20kr?)

1986 höjdes årsavgiften till 395 kr/år,

1990 höjdes medlemsavgiften med 7 kr/mån,

1992 höjdes medlemsavgiften till 475 kr/år. Avgiftsbefrielse avskaffades. Veteran som fyllt 70 år betalar halv avgift dvs 235 kr/år.

2004 beslutades att höja medlemsavgiften till 73 875 kronor per år.

?? beslutades att höja medlemsavgiften till 1000 kronor per år.

Invignings och gradavgifter

Invignings och gradavgifter under 1920, 30, 40 och 50-talet?? Roland, K-G??

1960- -1976: 75 kronor

1977- -1999: 100 kronor

2000- -2003: 200 kronor

2004- – 300 kronor

Lokalhyra

1921- -1932: Hyresfritt!!

1933- – : 3500 kronor per år?? Felskrivning?? Roland?? Lokalhyran under andra halvan av 1930-talet, under 1940-talet och första halvan av 1950-talet?? Roland, K-G??

1955- -1960 var årshyran för lokalen 240 kronor per månad eller 2880 kronor per år.

1960- -1971 var årshyran för lokalen 323 kronor per månad eller 3876 kronor per år.

1972- -1975 var årshyran för lokalen 485 kronor per månad eller 5820 kronor per år.

1976 var årshyran för lokalen 583 kronor per månad eller 7000 kronor per år.

1977- -1978 var årshyran för lokalen 650 kronor per månad eller 7800 kronor per år.

1979- -?? var årshyran för lokalen 800 kronor per månad eller 9600 kronor per år.

1985-10-09 Förhandling med hyresvärden om ett 5-årigt avtal där hyran höjs från 1.188 kr/mån (12.456 kr/år) till 1.583 kr/mån med indexklausul (18.996 kr/år + index). 1987-07-20 (Planerad ändring av lokaler med nytt kök, toaletter, mm) Årshyra 30.000 kr + 100% index,5-årsavtal. Hyresförhandlingen godkändes av bröderna 12 nov.

1988-04-23 Bygglov erhållits för Logeemblemet ”tre länkar” som ska sättas upp på gaveln av fastigheten som vetter mot Vammarsmålaån. Br Karl-Axel Claesson som informerade om tillverkningen gällande material och storlek och ombesörjde härefter framtagandet av logeemblemet som finns på fastighetens gavel upplyst kvällstid.

1988-10-23 Br SkM redovisade ombyggnadskostnader till dags dato på 73.026 kr och att totalkostnaden sannolikt skulle understiga 100.000 kr. Senare visade det sig att inga fler fakturor inkom och ett stort TACK riktades till de bröder som ekonomiskt och arbetsmässigt bidrog till att logen fick nytt kök, toaletter, recipiendrum mm

Lokalhyran under 1990 och början av 2000-talet?? Torvald? Lars F?

2004 genomförs en höjning av årshyran. Summan? Åren efter 2004 fram till nutid?? Håkan H??

Insamlingar och ekonomiskt stöd i form av yttre välgörenhet

1960 företogs en insamling till tolv pojkar och andra nödlidande efter jordbävnings-katastrofen i Agadir. Det insamlade beloppet blev 350 kronor
Under åren 1993- -2012 görs insamlingar, normalt 2 gånger per år, till behövande i Valdemarsviks vänort Roija. Det totala insamlade beloppet uppgick till ca 28000 kronor.

1996 Logen skänkte 20965 kronor till Storlogens insamling till Livräddningsfartyget ”Odd Fellow”

Penninggåvor till Logen

1988 Logen erhöll en testamenterad summa på 20000 kronor efter avlidne Broder Nils Lundberg.
2005 Logen erhöll en testamenterad summa på 50000 kronor efter avlidne Broder Claes-Allan Birgersson. Pengarna skall förvaltas i en minnesfond som öronmärkts att användas till en ny Logelokal.

Övriga ekonomiska beslut

1966 Beslutades att sälja obligationer till ett värde av 41000 kronor och inköpa bank och industriaktier för samma belopp.