2.8 80- och 90-talet, 75-årsjubileum a

 1987

22/10

5 st veteraner var närvarande på årets Veteranafton.

9/12

På grund av ett mindre brandtillbud i anslutning till ombyggnaden av fastigheten måste logesammanträdet hållas på restaurang Gyllene Nyckeln. Efter brandkårsbesök och vädring kunde brr sedan samlas i Logelokalen för högtidlig invigning av 6 st nya brr.

1988

11/2

Exregalie: PS Claes-Allan Birgersson, FS Olav Halvorsen

Hederstecken: Kaplan Carl-Axel Claeson

Jubelveteran: Ivar Andersson och Alle Milton

Veteran: Karl-Axel Claeson.

26/5

Arv från avlidne br Nils Lundberg :  20 000:-

13/10

Gåva till Tryserums ålderdomshem, Ljuslykta (500:-)

1989

På julfesten för barn 30 barn och 30 vuxna.

1990

På julfesten för barn ca 70 deltagande.

Veterantecken: Sievert Johansson, Alf Karlsson, Curt Berne, Torsten Trysberg.

22/3

10 000:- från Lägrets nr 15 Stegeborgs  jubileumsfond till Hammarkinds Ryttarklubbs handicapridning

1991

20/4

Logens 70-års jubileum:  5000:- till Valdemarsviks scoutkår.

Under sommaren monterades akustikplattor på innertaket i bankettsalen.

10/10

Veterantecken: Nils Andersson

20/12

Logens nytillverkade ÖM-kedja överlämnades av br Lars-Åke Carlsson. Kedjan har finansierats med pengar från klubbkassan.

1992

9/1

Inköp av musikanläggning till logelokalen.

13/2

Installerades:

ÖM Harald Lindell           Ersättare:

UM Roland Adolfsson    Stiev Larsson

PS Rune Sandell            Sam. Samelius

FS Sven Jonsson            Alf Öhrman

SkM Peter Åkeson          Lars-Olov Robertson

CM Sigvard Nilsson        Billy Stråhlin

Vid ÄM-installationen installerades logens nya CM-stav. Staven finansierades av medel efter arvet från br Nils Lundberg.

Hederstecken: Organist Sven-Erik Jonsson, Kaplan Stiev Larsson.

Exregalier: PS Harald Lindell, FS Eric Andersson, CM Bertil Nilsson.

Veterantecken: Hans Rämsberg.

9/5

Penninggåva till Valdemarsviks Scoutkår.

14/5

Kvällens kollekt samt inkomst av försäljning av en gammal basfiol gick till ekonomisk hjälp till hjälpsändning till Polen.

Våren: Modernisering av logens ventilation och värmesystem, kostnad 40.000:-..

1993

11/2

Veterantecken: Lars Sahlin, Hans Weman, Per-Ola Åslund.

7/10

Dåvarande generaldirektören på sjöfartsverket Kaj Janérus var hemlig gäst på veteranaftonen.

21/10

Br Anders Anderssons ordnade en båtresa med Estonia, Stockholm – Tallin, för logens brr och anhöriga m.m. 16-

18/11.

9/12

Kollekten till Valdemarsviks vänort, Roja, 2000:-.

17/12

På Jullogen deltog operasångare br Per Waldheim från loge 106 Tre Kronor

1994

10/2

Installerades:

ÖM Roland Adolfsson    Ersättare:

UM Torvald Karlsson      Claes-Allan Birgersson

PS Sam. Samelius          Göran Trysberg

FS Sven Jonsson            Alf Öhrman

SkM Bo Wache                Bengt Wallberg

CM Sigvard Nilsson        Billy Stråhlin

Veterantecken: Jerry Eriksson

Jubelveteran: Nils Friström.

Hedersregalie: ExSkm Peter Åkeson.

23/4

På högtidslogen överlämnades penninggåva till Valdemarsviks Scoutkår.

1995

9/2

Veterantecken: Lars Kasselstrand, Lennart Larsson, Stiev Larsson, Karl-Erik Nahlbom,

Karl-Erik Rylander.

1/6

Expeditionssammanträde hos ”Lillebror” Karl Ljunge på sitt sommarställe i Näs, 17 brr närvarande.

7/12

Kollekt till Roja, 2000:-.

15/12

På jullogen deltog operasångare br Per Waldheim från loge 106 Tre Kronor.

1996

11/1

Totalt skänkte logens brr 20 965:- till Storlogens insamling till Livräddningsfartyget ”Odd Fellow”

8/2

Installerades:

ÖM Torvald Karlsson                Ersättare:

UM Claes-Allan Birgersson       Sam. Samelius

PS Rolf Jonsson                         Göran Trysberg

FS Alf Öhrman                           Lennart Engström

SkM Bo Wache                           Johan Jacobsson

CM Billy Stråhlin                        Folke Jacobsson

Hederstecken: Kaplan Sven-Olof Paulsson, BB Michael Berglund.

Hedersregalie: ExPS Samuel Samelius, ExCM Sigvard Nilsson

Logens 75-års jubileum : Valdemarsviks Kyrka och Ringarums Värdshus

Jubelveterantecken: Ingvar Carlsson och Hans Svensson, Veterantecken: Bernt Israelsson

Ett album från jubileet skall finnas enl. protokoll 25/5.

9/5

Gåva från Br Karl Lundberg (och Harald Lindell): Fotoalbum i äkta läder med bilder på 71 st brr som var medlemmar i 84 Österskär 1923.

5/12

Kollekt till Valdemarsviks Kommuns vänort Roja, 566:-.

13/12

Julloge, där deltog operasångare Per Waldheim från logen 106 Tre Kronor och berikade jullogen med sin sång. 67 bröder närvarande. Billy Stråhlin Tomten av Viktor Rydberg.

1997

26/4

Högtidsloge med damer med efterföljande fest på Ringarums Wärdshus. Högtidstalare var DSS Kjell Sjöström.

12/6

Sommarfest hos lillebror Kalle Ljunge.

19/12

Julloge, 72 bröder närvarade. Billy Stråhlin Tomten av Viktor Rydberg. Första året då Lenas Drängar deltog.

Br StRep Bernt Fröjd och ÖM Torvald Karlsson var december 1997 hemma hos br Nils Bokblad i Åtvidaberg och delade ut Jubelveterantecknet till br Nils.

1998

Barndans och vinterfest

12/2

Ämbetsmannainstallation, 79 brr närvarade, varav 10 gästande och 6 storämbetsmän.

Installator ExSS Dag Wallén, Vice Storsire DSS Kjell Sjöström, StorSekr.ExDSS C-G Carlsson, Storskattmästare StRepr Sven-Åke Andersson, Stormarskalk ExStRepr Karl Ljunge, Storvakt StRepr Bernt Fröjdh.

ÖM Claes-Allan Birgersson, UM Alf Öhrman, PS Rolf Jonsson, FS Petri Eskilsson, Skm Björn Sundqvist, CM Billy Stråhlin.

18/4

Beslutades att alla logens 80-åringar skall uppvaktas.

Göra om övermästarkedjan med att  sätta namnskyltarna på ÖM på en platta.

12/3

500:- bidrag till gåvosändning till Roja.

25/4

Högtidsloge med damer. Därefter fest på Bäckadalskolans restaurang.

10/9

Besökte SS Arne Beckman vår loge och informerade om Vision 2004.

18/12

Julloge, 72 brr. Med sedvanligt program med sång av Madelene Ottosson. Tomten av Victor Rydberg framfördes av br Billy Stråhlin, Odd Fellowkören sjöng.

1999

25/3

Delade ExSS Dag Wallén ut Jubelveterantecken till br Nils Larsson och br Karl Lundberg och Veterantecken till brr Eric och Knut Andersson.

17/4

Högtidsloge med damer, medverkande i programmet var Lena Stenhammar, Madelene Ottosson och Odd Fellowkören. Den efterföljande festen hölls på Bäckadalsskolan.

7/10

Veteranafton med 47 brr varav 13 Veteraner

Första nominering av ÄM:

ÖM Alf Öhrman, UM Jan Tellbo, PS Jan-Åke Johansson, FS Petri Eskilsson, SkM Björn Sundqvist, CM Folke Jacobsson.

17/12

Julloge 61 brr. Medverkande: Madelene Ottosson, Lena Stenhammar och Odd Fellowkören. Tomten av Victor Rydberg framfördes av Billy Stråhlin.

Enligt br Petri Eskilsson så skall Claes-Allan Birgersson skänkt en större summa pengar.