3.1 1921-1940

Lokalernas utveckling

Ordenssal             Tillhandahölls av Brr Karl o Walter Lundberg i lokal på Storgatan 28 – helt kostnadsfritt

Bankettsal

Stora Hotellet