3.2 1940-2021

Förarbete

1934-02-15 föreslog ExÖM Karl Lundberg att logen skulle betala en ”särskild hyra för logelokalen” och att denna hyresersättning skulle insättas på en byggnadsfond och ville ha förslag från bröderna. Hyresavtal 3.500 kr/år med start 1933-10-01. Byggnadsfonden bildades 1934-06-07 och förvaltas av en förtroendenämnd.
1939-01-12: Förslag från Byggnadskommitténs arbete. S P Forsbergs nybygge i kvarteret Guldnyckeln, erbjuder byggbolaget Logen att hyra vindsvåningen att inredas till logelokal. Lokalerna i fullt färdigt skick, dock ingår ej målning och utsmyckning. Hyressumma 2.800 kr/år. Logen beslutade att omedelbart teckna överenskommelse med S P Forsberg
1939-07-06 erhölls ritningar till nya logelokalen från arkitekt Kolmodin, Lund samt anbud på 5-stämmig piporgel från Nordfar & Co, Lidköping.
1939-10-27 Karl Lundberg avlider – 66 år gammal
1940-03-16 Sista mötet i gamla lokalen (Storgatan 28)

1940-04-13 (lördag) invigdes de nya lokalerna (Idrottsvägen 1A) i kv. Guldnyckeln. Ca 100 bröder var närvarande vid invigningen tillsammans med Storsiren Ernst Höijer Iordningsställandet av lokalerna kostade logen 20.782 kr.

1941-03-20 beslutade logen att inköpa ny piporgel för 5.000 kr. Invigdes 1941-09-18.

Redan 1939 hade det visats sig nödvändigt för logen att skaffa en ny lokal och det planerades att bygga en egen fastighet. Då förhållandena var osäkra i samband med krigsutbrottet ansågs det ej lämpligt med nybyggnad av en egen fastighet.

Som en lösning på ett svårt problem, kom ett erbjudande från AB S.P Forsberg att få hyra lokaler i den nyuppförda fastigheten ”Guldnyckeln” Storgatan 1, Valdemarsvik. Inredningsritningar och ritningar till graddekorationer utfördes av arkitekt Lars Kolmodin, Lund. Han har även ritat utformningen av stjärnhimmeln som bestod av 30 stjärnbilder med 5 olika storlekar på stjärnorna och sammanlagt 227 stjärnor. Utformningen av hela logelokalen blev mycket lyckat och det är något som vi ska vara stolta över.

Trots de förhållande som rådde ute i världen kunde invigningen ske lördagen den 13 april med drygt hundra närvarande, av Storsiren Ernst Börges. Storsiren biträddes av Storämbetsmännen, Hp i lägret nr 2 Vasa, Sven Svensson, ExDDSS John Åstrand Linlöping, ExHP lägret nr 5 Österled  Axel Svensson, ExÖM B25 Orion Carl Balk samt ÖP i lägret nr 5 Österled Sven Torgersruud. Bland inbjudna gäster fanns den nya lokalens skapare, Arkitekt Lars Kolmodin och och Ingenjör E Sundblad i egenskap av representant för Skånska Cementgjuteriet som uppfört fastigheten.  Efterföljande brödrarmåltid ägde rum på Stora Hotellet med mycket tal och hyllningar.

Meningen var att lokalen skulle förses med en ny orgel, men detta skulle få anstå till efter kriget. Den befintliga orgeln, som skänkts av Br Gustaf Karlsson när logen grundades 1921, renoverades. Det ansågs att orgeln skulle tjäna logen i många år framöver.

Kostnader för att färdigställa logelokalen enligt följande:

Arkitektarvode                                                                                   1 300:-

Elektriska installationer                                                                   4 233,60

Målning                                                                                              1 953:-

Dekorationer inkl montering                                                           6 803,70

Möbler, armaturer till samlingsrum, snickeriarbeten i

logsalen och möbelarkitekt                                                             5 871,12

Skyltar                                                                                                      38:-

Program för elektriska installationer                                                165:-

Diverse                                                                                                  417,94

Summa                                                                                               20 782,36

 

Pengarna togs ur Allmänna fonden och Byggnadsfonden. Arbetet utfördes genom Byggnadskommitèns försorg.

Hyra för lokalen var 2 800:- per år.

Ordenssalens utformning

ÖM platsen

Stjärnhimmel

 

 

Klubblokalen med förrum

Beskrivning med stöd av bilder och ritningar

1941

Beslutades att inköpa en ny orgel. Orgeln skulle vara en piporgel på fem stämmor fördelade på två manualer. Orgeln tillverkades och byggdes in på plats av B Hammarberg, Göteborg. Orgeln invigdes den 18 september. Gamla orgeln såldes till Kommunens Mellanskola.

1950

Under våren iordningställdes ett kök i intilliggande vind. Köket möjliggör servering i egna klubblokalen då tillslutningen inte är all för stor, som fallet i regel är då I och II graderna gives. C J Lundbergs Läderfabrik hade skänkt diskbänk, kokhäll med två plattor och diverse rör. Ekonomiutskottet hade tillstyrkt övriga kostnader i form av material och arbete.

 1953

Under året inköptes en fullständig servis i och med att brödramåltiderna serverades i klubbrummet.

1956

Piano och en tavla av Martin Stenman inköpes.

1959

Reparation av stjärnhimmeln och målning av förrum utföres av logen. Reparation av lokaler som ej logen åtagit sig att underhålla utföres av hyresvärden.

1979-04-05 Presenterades ritningar till ombyggnad av Logens köksutrymmen, vilket kan möjliggöra tillagning av mat.

1979-08-10 Presenterades att om och utbyggnaden av köket i Logelokalen är beräknad till ca 20.000:- Hotellet har givit klartecken

1979-09-27 Logen mottog en penninggåva på 2.000:- för ombyggnad av köket.

1979-10-25 Meddelades från Storlogen att man beviljat ett lån på 10.000:- för ombyggnad av köket.

Ingen ombyggnad under 1960 och 1970-talet. Endast smärre renoveringar av målning av pulpeter och slipning och lackering av golv.

Hösten 1987 – Våren 1988 totalrenoverades logens lokaler förutom logelokalen.

Under ombyggnadstiden hölls logens brödramåltider på restaurang Gyllene Nyckeln.

Ombyggnad 1991

Förbättring vindsutrymme

Ombyggnad 1987

Fastighetsägaren byggde om vindsvåningen till lägenheter.

Detta medför att logen får tillgång till delar där vi idag har bar och klubbrum, samt blir av med tidigare vindsutrymme.

Ombyggnad 2007-2009

 

Ombyggnad då logerna fick tillgång till vidstående lägenhet

  • Köksutrustning flyttas till lägenhetens kök
  • Klubbrum utökas med tidigare köksutrymme
  • Recipiend-rummet flytta till rummet innanför köket i lägenheten
  • Baren flyttas till hörnan/ingången där recipiend-rummet varit
  • Utbyggnad av bankettsal

Bygglaget som genomförde dessa omfattande ombyggnationer då lägenheten integrerades bestod av bröderna Petri Eskilsson, Kurt Ståhl, Sigvard Nilsson, Karl-Henric Emanuelsson, Alf Öhrman och Lars Sahlin

Under sommaren monterades akustikplattor på innertaket i bankettsalen.

2014 Installering av ljudanläggning, varvid en ny pulpet för CM Tekniske medhjälpare med ansvar för ljud etablerades mellan nödutgången och FS pulpet i Ordenssal

2017 Ny förbättrad ljudisolering i taket i Samlingsrum/Klubb/Bar

2018 Ombyggnad belysning